Känner du att Hybridlånet har gett dig fler frågor än svar? Då har du kommit rätt. Här kan du som är frågvis ta del av 50 st Frågor & Svar om Hybridlånet. Om du har frågor av mer specifik karakär, tveka inte att ringa Gårdskapitals eminente fastighetsexpert Håkan Bennetoft på +46 70-643 83 01.

Vad är skillnaden mellan ett hybridlån och en vanlig vederlagsrevers/säljarrevers?

Vad är Gårdskapitals roll då? Så vitt jag förstår bidrar inte Gårdskapital med något kapital i transaktionen?

Hur tar Gårdskapital betalt för detta? Jag antar att det inte är gratis.

Varför finns inte Hybridlån sedan tidigare? Är det verkligen lagligt?

Kan vi göra ett Hybridlån själva, utan Gårdskapitals hjälp?

Kan föräldrar ge hybridlån till barn i samband med generationsskifte av fastighet?

När lämpar sig ett hybridlån? Finns det några gemensamma nämnare som behöver vara uppfyllda?

Jag är en pensionerad lantbrukare och vill överlåta min fastighet. Varför ska jag använda mig av ett hybridån istället för att få full kompensation direkt?

Vi är en familj som står inför ett generationsskifte och diskuterar kompensation till syskon. Varför är hybridlån ett bättre alternativ än att stycka av fastigheten?

Kan Gårdskapital även bistå med deklarationer och handläggningen till Lantmäteriet?

Fungerar ett hybridlån endast vid förvärv av fastighet eller fungerar det även vid förvärv av driftsbolag?

Hur stor andel av fastighetsköpet bör rimligen finansieras med ett hybridlån?

Hur beräknas räntan på hybridlånet?

Hanterar Gårdskapital medel för annans räkning?

Vad händer om Gårdskapital går i konkurs?

Vad händer om fastigheten sjunker i värde under hybridlånets löptid?

Måste löptiden på hybridlånet bestämmas till 10 år eller går det att anpassa detta?

Går det att konstruera hybridlånet så att det löper med amortering?

Vad krävs för att det ska vara möjligt för Gårdskapital att tillhandahålla ett hybridlån?

Krävs det någon egen insats vid finansiering med hybridlån?

Kan ett hybridlån finansiera flera fastigheter samtidigt eller måste det vara en enda fastighet?

Vad händer om låntagaren gör avverkningar på fastigheten?

Vad händer om låntagaren gör investeringar i exempelvis markanläggningar eller byggnader på fastigheten?

Vad händer med hybridlånet ifall låntagaren väljer att stycka av delar av fastigheten som är föremål för hybridlån?

Vad händer med hybridlånet vid expropriation eller annat intrång?

Vad händer med hybridlånet om låntagaren väljer att göra en fastighetsreglering under hybridlånets löptid?

Vad händer om säljaren/givaren avlider under hybridlånets löptid?

Kräver Gårdskapital någon årlig rapportering från parterna?

Vad är skillnaden mellan ett hybridlån och ett arrende?

Varför är hybridlån att föredra framför att överlåta fastigheten i flera steg?

Varför är hybridlån att föredra framför att arrendera?

Varför är hybridlån att föredra framför avstyckning?

Kan vi använda oss av ett hybridlån för överlåtelse av en fastighet som inte är en lantbruksenhet?

Hur bestäms kupongräntan i hybridlånet?

Vad händer med hybridlånet ifall låntagaren avlider?

Vad händer med hybridlånet ifall låntagaren går i konkurs?

Hur går man till väga om köpare och säljare inte är överens om värderingen i anslutning till hybridlånets beviljande?

Vem betalar värderingen i anslutning till hybridlånets förfallodatum?

Hur blir säljaren/överlåtaren utlöst när hybridlånet förfaller till betalning?

Vad händer om det inte är någon bank som vill refinansiera hybridlånet vid hybridlånets förfallodatum?

Hur justeras kupongräntan år från år?

Vad är likheterna mellan hybridlånet och ett arrende?

Är det någon specifik produktionsgren som hybridlånet lämpar sig för eller inte lämpar sig för?

Hur går man till väga om köpare och säljare inte är överens om värderingen i anslutning till hybridlånets förfallodatum?

Vad händer egentligen när hybridlånet förfaller?

Kan Gårdskapital hjälpa till med en budget/kalkyl att ha med till bankmötet?

Varför bör jag som syskon välja att ge ett hybridlån istället för att bli utlöst direkt?

Varför bör jag som överlåtare välja att ge ett hybridlån till övertagaren istället för att kräva full kompensation direkt?

Vad händer med hybridlånet om låntagaren väljer att stycka av tomter på fastigheten och sedan sälja dessa?

Fungerar ett hybridlån både vid överlåtelseformen gåva och överlåtelseformen köp?

På vilket sätt skapar hybridlån rättvisa generationsskiften?

På vilket sätt är det mer rättvist att ett syskon blir utlöst genom ett hybridlån jämfört med att få full kompensation i pengar direkt?

Finns det möjlighet att ta del av Allmänna villkor och Skuldebrev avseende Hybridlånet?

Hur bestäms Kupongräntan på Hybridlånet?

Vad händer om jag som övertagare av Fastigheten lägger ner arbete på att kalka och jordförbättra? Får jag kompensation för detta när Hybridlånet ska lösas?

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK