Förvärv

Vid förvärv av lantbruksfastigheter är det inte ovanligt att medfinansiering på toppen krävs. Gårdskapitals roll är att fungera som komplement till banklån och förvärvarens egna kapital, vid tillköp av mark, generationsskiften och externa fastighetstransaktioner. Med nya möjligheter till finansiering kan fler affärsmässiga ägarskiften genomföras.

De kommande 10-20 åren behöver stora arealer skifta ägare

Prisutvecklingen på jordbruksmark har lett till att många skjuter fram generationsskiften och externa ägarskiften. Medelåldern bland Sveriges lantbrukare ligger relativt högt och en viktig fråga är därför hur förutsättningar skapas för framgångsrika ägarskiften. När den nya generationen lantbrukare tar över ägandet finns ofta behov för en medfinansiär på toppen som kan komplettera banklån och egen insats.

Historiskt har det varit lönsamt att äga mark

Det behövs långsiktiga förvaltare av jordbruksmarken och naturkapitalet. Att äga egen mark är viktigt för att ha incitament att göra långsiktiga investeringar i exempelvis jordhälsa och dränering. Historiskt har det också visat sig lönsamt, dels pga. minskade kostnader för arrenden, dels pga. värdestegringen.

Nya lösningar behövs för arrendatorer och anställda

För den som inte ärver en gård, exempelvis arrendatorer eller anställda på gården, är finansieringen ofta en extra svår nöt att knäcka. Det behövs nya kapitallösningar för denna typ av ägarskiften. För sådana situationer kan Gårdskapitals lån fylla en viktig funktion och underlätta för anställda och arrendatorer.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK