Rörelsekapital

De flesta företag inom de gröna näringarna binder mycket rörelsekapital i exempelvis insatsvaror. Dessutom varierar intäkterna ofta kraftigt med säsongen vilket bidrar till att likviditeten kan vara ansträngd under delar av året. Rörelsekapital från Gårdskapital kan vara en smidig lösning för en mer effektiv hantering av rörelsekapitalet

Viktigt med god likviditetshantering

Historiskt har svag likviditetshantering snarare än svag balansräkning varit det som skapat finansiell huvudvärk för svenska lantbruksföretag. Branschen är kapitaltung och har låga marginaler och det gör rörelsekapitalet extra viktigt. Med en god likviditet är det enklare att ligga steget före och vice versa.

Gårdskapitals finansiering kan bidra till att effektivsera rörelsekapitalet och möjliggöra fler gynnsamma affärer, så som att lagra in skörden och sälja till bättre pris på termin. I vissa fall kan Gårdskapitals kreditanalytiker också hjälpa till med en likvidietskalkyl för att hjälpa dig som lantbrukare identifiera risker och möjligheter.

Ett annat exempel är när en lantbrukare beviljas investeringsstöd men inte får det utbetalt förrän investeringen gjorts. Då kan ett brygglån underlätta likviditetshanteringen.

Övergångsfinansiering

För lantbruksföretag som vill ställa om till ekologisk produktion eller anamma mer regenerativa odlingsmetoder kan en viktig fråga vara hur övergången smidigt ska finansieras. Förutsättningarna och behoven ser olika ut från gård till gård men gemensamt är att det ofta behövs finansiering, exempelvis i form av rörelsekapital för att smidigare kunna hantera omställningsperioden. Vidare kan en del konkreta investeringar och verktyg behöva finansieras. För sådana satsningar kan ett finansieringsupplägg från Gårdskapital komma väl till pass.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2022

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK