Tillväxt

Såväl ökad produktion som ökad förädlingsgrad kan driva tillväxt. Det kan handla om renoveringar och nybyggnationer av produktionsanläggningar. Eller inköp av utrustning för egen förädling. Vill du växa genom tillköp av mark hänvisar vi till mer information under lånekategorin förvärv.

Stor tillväxtpotential inom jordbruket

Såväl animalie- som växtodlings- och trädgårdsnäring har stora tillväxtmöjligheter om rätt finansieringsverktyg ges. På animaliesidan finns ett uppdämt behov av renoveringar och nyinvesteringar samt integrering av betesdjur i växtodlingen. På växtodlingssidan finns ett behov för exempelvis investeringar i torkning och lagring av spannmål, samt förädling av proteingrödor för humankonsumtion. På trädgårdssidan finns en stor potential till ökad självförsörjningsgrad. Dessutom ökar intresset för egen förädling på gården vilket ger intressanta möjligheter till nischade premiumprodukter samt direktförsäljning mot restauranger och konsumenter.

Vi har bedömt att det, exklusive ägarskiften, kommer att behövas omkring hundra miljarder fram till 2030 för att ligga i linje med ambitionerna

Anders Källström, VD LRF 2009-2019

Det behövs fler tillväxtssatsningar

Opinionen för svenskproducerade livsmedel blir allt starkare, vilket inte märkts minst under torkan 2018 och nu senast under covid-pandemin. Samtidigt finns politiskt stöd genom regeringens livsmedelsstrategi som har som ambition att öka Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel till 80% år 2030. För att öka produktionen krävs betydande tillväxtinvesteringar på gårdsnivå. Gårdskapitals ambition är att tillhandahålla finansiering för att möjliggöra fler sådana satsningar.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2022

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK