Få betalt för kolinlagring genom kolkrediter

Gårdskapital i samarbete med eAgronom

Betalningar för ekosystemtjänster innebär en växande möjlighet för lantbruket. Som partner till eAgronom på den svenska marknaden kan vi hjälpa dig i processen att skapa kolkrediter från implementering av kolinlagrande metoder. Programmet passar generellt för växtodlingsgårdar som vill implementera en eller flera av åtgärderna på ca 80 hektar eller mer över minst en femårsperiod. Inte minst i kombination med ersättning för mellangröda från CAP-systemet kan merintäkterna från kolkreditprogrammet göra en västenlig skillnad för din gårds ekonomi och kassaflöde.

Odlingsmetoder inom eAgronoms kolkreditprogram

Genom att införa en eller flera av de odlingsmetoder som kolkreditprogrammet omfattar kan kolhalten i jorden öka jämfört den baslinje som etableras vid starten av programmet. De två huvudmetoderna är minskad jordbearbetning och ökad marktäckningsgrad genom mellangrödor. En mer varierad växtföljd med bland annat baljväxter premieras också, samt optimerad hantering av skörderester på fälten. I framtiden kan fler metoder tillkomma, såsom agroforestry och vallodling med holistiskt bete. Förändringarna behöver inte nödvändigtvis genomföras samtidigt på hela gården utan kan införas stegvis fält för fält, beroende på din gårds unika förutsättningar.

Vad är fördelarna med kolkrediter?

Kortfattat kan du som lantbrukare få merintäkter genom att sälja kolkrediter från att införa metoder som ökar kolinlagringen i jorden. Gårdskapital och eAgronom hjälper dig genom processen som börjar med en kostnadsfri rådgivning och analys kring din gårds förutsättningar. Om förutsättningarna är goda och du går med i programmet hjälper vi dig även med jordprover samt att komma igång med mjukvaran där du rapporterar historisk odlingsdata så en baslinje kan etableras. Likt andra kolkreditprogram bygger ersättningsmodellen sedan bl.a. på principerna om "additionalitet" och "permanens" dvs. att kolkrediter skapas genom att man konsekvent genomför en förändring över tid, såsom minskad jordbearbetning och ökad användning av mellangröda och baljväxter. Genom en kombination av rapportering kring växtföljd mm., jordprover, sattelitdata, och modellering uppmäts sedan över tid förändringen (deltat) i kolhalt mot baslinjen. Detta möjliggör skapandet av verifierade kolkrediter som kan säljas på marknaden för kolkrediter och därmed skapa ökade intäkter för gården. Utöver direkta intäkter från kolkrediterna kan införandet av de nya metoderna ge långsiktiga fördelar i form av förbättrad jordhälsa och minskade kostnader för insatsvaror.

Mot ökad kolinlagring på svenska åkrar

Genom att delta i kolkreditprogrammet får du betalt för ökad kolinlagring på dina fält samtidigt som du framtidssäkrar din jordhälsa

Vanliga frågor om kolkreditprogrammet

´Carbon Farming´ - varför är det bra för min jord?

Vad är kolinlagring?

Vad är en kolkredit?

Hur skapas kolkrediter?

Vem köper kolkrediter?

Vad är en kolkredit värd?

Vad behöver jag göra för att tjäna kolkrediter?

Kommer det att genomföras en bedömning av koldioxidavtrycket för mina åkrar?

Vilken typ av information kommer jag behöva rapportera?

Vad händer när jag gått med i kolkreditprogrammet?

Vad är Gårdskapitals roll i kolkreditprogrammet?

Vad kostar det att införa de kolinlagrande metoderna och erbjuder ni finansiering för sådant?

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK