Medfinansiering eller brygglån vid investeringsstöd

07 mars 2022
Aktuellt
Investeringsstöden är en viktig grundbult för att finansiera lantbrukets investeringar. Men stöden täcker som synes sällan hela investeringsbeloppet. Dessutom kan en del av kostnaderna behöva tas innan stödet betalas ut, vilken kan pressa företagets likviditet. Vad finns det då för finansieringslösningar för att hantera detta ändamål?

Inför nya CAP som gäller från och med 2023 införs en rad nya typer av investeringsstöd. Ett tema är att främja investeringar för lantbrukets klimatanpassning. Bland annat införs ett särskilt stöd för bevattningsdammar. Här kan du få stöd med 30%. Täckdikning ligger också högt på dagordningen i syfte att klara ett klimat med nyckfull nederbörd. Även här kan du få stöd med 30% av utgifterna. Vad gäller täckdikning finns det dessutom redan nu 120 miljoner kr att söka i det gamla Landsbygdsprogrammet. Klimatklivet är ett annat typ av stöd, som handläggs av Naturvårdsverket. Här är exempelvis byte från fossil till förnybar energi för torkning av spannmål och uppvärmning av byggnader prioriterade åtgärder. En annan åtgärd är att ställa om till eldrivna foderblandare och bevattningspumpar. Att ta tillvara på gödsel för att producera biogas är också en relevant åtgärd att söka stöd för, inte minst med dagens skenande energipriser.

I många fall löser lantbruksföretag bottenfinansiering genom sin bank och investeringsstödet finansierar resten. Men av olika anledningar är detta inte alltid möjligt - det kan handla om att pantbrevet för bottenlånet redan är utnyttjat, eller att företaget arrenderar sin mark och saknar möjlighet att ta ett traditionellt bottenlån från banken. Då kan en annan typ av medfinansiering behövas. Det är här Gårdskapital kan komma in i bilden som medfinansiär. 

I andra fall när själva investeringen i sig redan är fullfinansierad, men företaget funderar på hur de ska hantera likviditeten från det att kostnaderna tas till dess att stödet betalas ut, kan en bryggfinansiering vara smidig. I praktiken kan det fungera som ett lån med till exempel 6 eller 12 månaders löptid som sedan återbetalas när investeringsstödet väl betalats ut, liknande en EU-kredit.  

Gårdskapital kan både erbjuda medfinansiering till investeringsstödet och ett brygglån som underlättar likviditetshanteringen i väntan på utbetalning av stödet

Såväl offentliga som privata finansiärer har ett växande intresse av att vara med och investera gröna satsningar på gårdsnivå. Ska ditt företag ansöka om investeringsstöd är du välkommen att höra av dig till oss så berättar vi gärna mer om hur vår medfinansiering och bryggfinansiering kan underlätta.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK