Intervjuserie: Hållbara investeringsmöjligheter

01 augusti 2021
Inspiration

Att lantbruket spelar en viktig roll i hållbarhetsarbetet är verken en nyhet eller något främmande. Men ändock otroligt viktigt att lyfta. Gårdskapital har därför intervjuat en av våra låntagare som valt att satsa mycket på hållbarhetsarbete. 

Läs gärna och ta del av hur Louise Gårdenborg ser på sin ekologiska växtodlingsverksamhet från ett bredare perspektiv, samt vilka framtida kapitalbehov hon ser för att möta utmaningarna och snabbare genomföra omställningen. 

Louise Gårdenborg driver Gårdsjö Lantbruk som odlar spannmål och proteingrödor. På Gårdsjö arbetas det mycket med hållbarhetsfrågor. Sedan 15-20 år är de helt ekologiska. De har länge haft ett hållbarhetstänk som succesivt förstärkts. Louises fokus har varit att bli bättre på att kommunicera det de gör, både internt och externt. Samt att jobba mer strategiskt med hållbarhetsfrågorna. 

"De största hållbarhetsutmaningarna är att göra rätt insatser på rätt plats. Då behöver man veta förutsättningarna på den platsen och hitta lämplig brukningsmetod på den platsen. Kombinationen klimatnytta + ekosystemtjänster + producera livsmedel och få det att gå ihop ekonomiskt. Det borde inte vara svårt, men det är det". 

"Som det är idag gör många lantbruk stor klimatnytta och stöttar biologisk mångfald. Kolinlagring och att stötta ekosystemtjänster är olika metoder att arbeta med det, men det är svårt att få ekonomi i verksamheten på de områdena. Louise menar att det behöver tillkomma nya system för det". 

"För att få fler att ställa om och arbeta mer med hållbarhet är det inspirationen från andra som är viktig. Att hitta goda exempel och våga testa i praktiken, arbeta tillsammans med lösningar och utmaningar. Det finns många bra nätverk, men de behöver utvecklas så man kan få ut ännu mer av dem. Tiden ska ju räcka också, det är svårt när man driver en gård". 

Samtidigt finns det mycket teknik och digitalisering som skulle kunna hjälpa till på gårdarna. All data som lantbruken redan sitter inne på skulle kunde sammanställas så att det skulle kunna användas på ett bättre sätt. Det är investeringar Louise tror skulle behövas, ökad digitalisering och analysering av datan kring jordbruken och mer välorganiserade nätverk. 

"Fortfarande är mycket på magkänsla. Man tittar ute på fälten och antar saker, men man skulle kunna få fram fakta med den data vi har". 

De kommande tio åren kommer mycket att hända i omvärlden. Nya tekniker och odlingsmetoder kommer ständigt, och för en liten lantbrukare är det ständigt en avvägning mellan att testa nytt eller att köra på med det man kan. 

"Det behövs pengar för att kunna testa nya saker som brukningsmetoder och teknik även om man inte vet vart det ska leda. Det kräver arbetstid. Sedan kanske man inte ska göra allt själv, man kan ta in hjälp av de som är duktiga på vissa saker. Experthjälp med både utförande och konsultation. Det är viktiga investeringar som lantbruken behöver göra de kommande tio åren". 

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK