Kundcase: Marknadsföring och kommunikation

16 juli 2021
Kundberättelse
På Gårdsjö Lantbruk utanför Uppsala bedriver Louise Gårdenborg ekologisk växtodling av spannmål, proteingrödor samt utsädesodling. Med ett lån från Gårdskapital har Gårdsjö lantbruk fått en ny hemsida och hjälp med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. I framtiden är tanken att även kunna koppla på en webshop för försäljning av förädlad malt.

Att investera i marknadsföring är viktigt när man har egen förädling på gården. Detta för att kunna öka försäljningen och maximera lönsamheten i investeringen. För att mer effektivt kunna sälja sin malt har Gårdskapital varit med och investerat i Louises marknadsföringsarbete när det gäller hållbarhetsfokuset på gården. Gården har varit i familjens ägo sedan början på 1900-talet och för två år sedan tog Louise och hennes sambo, Oskar Carlsson, över såväl gården som driften. Louise fokuserar på tre grundstenar i hennes produktion: hälsosamma jordar, biologisk mångfald och näringsrik mat. Genom ekologisk produktion där naturgödsel från närliggande hästgårdar och kväve från ekogödsel tillförs marken i kombination med en varierad växtföljd och att hålla marken bevuxen större delar av året ökar jordhälsan samtidigt som marken görs mer resilient genom aktivt arbete med dränering. Gårdsjö lantbruk har bevarat skogsbryn i syfte att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogs- och jordbrukslandskapet ska ges förutsättningar att fortleva för att öka den biologiska mångfalden. Annat som bidrar till detta är de inackorderade hästar som finns på gården samt en fosfordamm. Louise vill möta en del av konsumenters efterfråga på ekologisk och närproducerade livsmedel till såväl denna som nästa generation. De har därför investerat i utrustning för att kunna förädla delar av de maltkorn som odlas på gården. Louise vision med sin verksamhet är att hela tiden öka hållbarhetsnyttan och förädlingsgraden. 

Utöver växtodling så bedrivs det även skogsbruk, uthyrning av bostad samt inackordering av hästar. Gårdsjö har också nyligen investerat i solceller och på årsbasis blir de med start 2021 självförsörjande på all el.  

Under 2021 vann Louise pris från Världsnaturfonden som årets Östersjöbonde för hennes samarbete med Julmyra Horse Center. Arbetet bidrar till att hästgödseln kommer till nytta i växtodlingen istället för att belasta vattenmiljön, vilket ni kan läsa mer om via denna länk: https://www.wwf.se/pressmeddelande/lantbrukare-fran-heby-vinner-wwf-priset-arets-svenska-ostersjobonde-4062058/


För mig har Gårdskapital varit unika eftersom dom inte bara är intresserade av att hjälpa till med finansiering utan också med det jag faktiskt ska använda pengarna till. Gårdskapital har varit ett perfekt bollplank och har hjälpt mig med expertis som jag tycker är svår att hitta, utöver det har dom tagit sig tid att förstå min verksamhet och vision. Jag kan varmt rekommendera Gårdskapital som partner i lantbruksprojekt

Louise Gårdenborg, Gårdsjö Lantbruk
Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK