Kundcase: GST Biostar

22 augusti 2022
Kundberättelse

Med Biostar kan vi komma att börja harva vetet igen, så som min far gjorde på den gamla goda tiden

Bertil Hagsgård
I Bolstad i skördeområde 1512, beläget på Dalboslättens mjälaleror invid Vänerns västra strand, möter vi en välkänd figur i lantbrukskretsar. Här verkar Hagsgårds Lantbruk med Bertil Hagsgård i spetsen, en man med många strängar på sin lyra. Trots sin stora rutin är Bertil ödmjuk och ständigt öppen för nya perspektiv och innovationer. Något som resulterat i ett förvärv av en 12-meters GST Biostar, som en av de första gårdarna i Sverige. Här har Gårdskapital varit delaktig i finansieringen.

Hej, Bertil! Vad är det du tilltalas av med multiverktyget GST Biostar?  

”Det är mycket som känns rätt med en Biostar. Bland annat har vi problem med skorpbildning på mjälajordarna här uppe. Förmodligen blir detta problem större i ett förändrat klimat med mer nyckfull nederbörd. Därför värdesätter jag Biostar som skorpbrytare, maskinen är kanon på att bryta skorpa. Sen är det funktionen som ogräsharv också.  

Med Biostar kanske vi kommer börja harva vetena igen, det blir isåfall en nygammal företeelse i denna trakt. När jag var barn harvade min far höstvetena. Han brukade skämtsamt säga att man skulle be grannen harva för det såg så fult ut efteråt. Men sen slutade vi med detta på 80-talet för att vi började ogräsbehandla, eftersom ogräsmedlets effekt hämmas av harvningen. Men som sagt, det är ju en tradition som vi kanske kommer ta upp igen med Biostaren. Mekanisk bearbetning känns också strategiskt i och med att växtskyddets framtid är osäker.”  

I Bertils odlingsbygd är merparten av odlarna konventionella och ogräsmedel är ett tillgängligt verktyg i verktygslådan. Även Hagsgårds Lantbruk bedriver konventionell växtodling men har likväl andra verktyg för att bekämpa ogräsen såsom minimerad jordbearbetning och mellangrödor, även om detta kräver större finess och timing. GST Biostar blir  således ytterligare ett verktyg för ogräsbekämpning.  

Mekanisk bearbetning känns strategiskt i och med att växtskyddets framtid är osäker

Hur räknar du hem investeringen i GST Biostar? Går det att få fram någon överslagsberäkning? 

”Det finns olika aspekter att räkna på. Något som jag lärt mig av GST Biostars grundare Jacob Gubi i Danmark är att Biostars luckringseffekt kan öka mineraliseringen.” 

Hur menar du då? 

”Jo, det är samma effekt som min far propagerade för med harvningen av vetet. När du harvar så frigörs bundet kväve i marken och mer kväve blir tillgängligt för grödan. Det är särskilt intressant med tanke på dagens gödselpriser.” 

Går det att kvantifiera detta? 

”Jacob Gubi pratade om några försök de gjort nere i Tyskland. Då har de kunnat påvisa 20-30 kg extra mineraliserat kväve som en effekt av Biostaren. Med ett kvävepris på 30 kr/kg blir det 900 kr per hektar. Och om vi sätter 70 kr för ekologiskt kväve, då blir effekten på ekologiska gårdar 2100 kr per hektar. Jag ska dock säga att vi inte ska ta dessa siffror som en utbredd sanning förrän vi vidimerat detta. Men det säger i alla fall något om potentialen.”

Framtiden får utvisa hur väl dessa siffror stämmer. Klart är i alla fall att maskinen kommer komma till god användning hos Hagsgårds Lantbruk inom såväl ogräsbekämpning, som luckring, skorpbrytning och rensning av spillsäd.

Biostaren kommer att nyttjas av Hagsgårds Lantbruk och Häljeruds Lantbruk. Förhoppningsvis kan de lära av varandra om hur Biostar beter sig under Dalboslättens odlingsbetingelser.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK