Tillsammans kan lantbrukare och investerare möjliggöra en säker och hållbar framtida livsmedelsförsörjning

18 april 2021
Aktuellt

De kommande åren krävs betydande investeringar för att öka produktionen av näringsrika och hållbart producerade livsmedel. I takt med att klimatet förändras finns också ett behov att anpassa jorden och produktionen till en mer oförutsägbar väderlek.

Dessa investeringar kräver mycket kapital. Idag är det främst banker som finansierar lantbruket och vad gäller hypotekslån och maskinfinansiering räcker det ganska väl. För många lantbruksinvesteringar saknas dock medfinansiering på toppen. Och många arrendatorer har svårigheter att bli beviljade lån hos banken.

Om fler typer av investerare än endast banker ges möjlighet att investera i lån till lantbruksföretag kan en bredare kapitalbas göras tillgänglig för dessa viktiga investeringar. Investerare med kapital och lantbrukare med goda investeringsidéer kan tillsammans bidra till ökad investeringstakt och att vi i framtiden får en säkrare och mer hållbar livsmedelsförsörjning.

Jord- och skogsbrukssektorn kan med glädje se på omställningen i samhället eftersom den är en förutsättning för alla andra. Sektorn sitter på jorden och råvarorna som behövs för framtiden oavsett om det gäller mat, energi eller material

Lantbruksbarometern, mars 2020

För att möta regeringens livsmedelsstrategioch nå en 80-procentig självförsörjningsgrad år 2030 krävs det att investeringstakten i lantbruket ökar väsentligt. Svenska lantbrukare har den kompetens och drivkraft som krävs för att stärka vår svenska livsmedelsproduktion. För att strategin ska bli verklighet krävs konkreta investeringar och bättre tillgång till finansiering.

Gårdskapitals mål är att bidra till en starkare svensk livsmedelsproduktion. Detta åstadkommer vi genom att koppla ihop långsiktiga investerare med framsynta lantbrukare som söker kapital till investeringar. Detta skapar en win-win-win för långivare, lantbrukare och samhälle.

  • Lantbruksföretag kan realisera fler investeringsplaner och bli ännu mer framgångsrika med sina verksamheter
  • Långivare får tillgång till en stabil och hållbar avkastning från ett grönt tillgångsslag
  • Samhället blir mer hållbart tack vare ökad andel svenskproducerad mat och rikare genom ökad tillväxt på landsbygden

"Det är inte bara en möjlighet utan rentav en skyldighet för oss i Norden att öka vår produktion, inte minst som vi har en ökande världsbefolkning" 

Marie Gidlund, VD Sweden FoodArena, februari 2020
Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK