Få betalt för ökad kolinlagring - Gårdskapital ingår samarbete med eAgronom 

19 mars 2024
Aktuellt
Jordhälsa

Ökad kolinlagring i jordar är en av flera hörnstenar i strategin för att världen ska ha en rimlig chans att begränsa klimatförändringarna. Detta har öppnat upp en växande frivillig marknad för kolkrediter där lantbrukare har möjlighet att skapa extra intäkter genom att införa nya odlingsmetoder. Som lokal partner till eAgronom erbjuder Gårdskapital en ny möjlighet för svenska lantbrukare att vara del av den utvecklingen och att få betalt för ökad kolinlagring. 

För svenska lantbrukare kan minskad jordbearbetning, integrering av mellangrödor och baljväxter i växtföljden, samt optimerad hantering av skörderester, m.fl. metoder erbjuda betydande ekonomiska fördelar i form av minskade kostnader för insatsvaror samt förbättrad jordhälsa som i sin tur ökar motståndskraften mot torka och intensiv nederbörd. Ofta tar det ett par år innan de biologiska fördelarna med ökad kolhalt syns i kassaflödet, men samtidigt finns ofta initiala kostnader i att ställa om till de nya odlingsmetoderna. Att få betalt genom kolkrediter för den ökade kolinlagringen kan därför vara en viktig pusselbit i finansieringen mot morgondagens mer jordvänliga odlingssystem.  

Från gård till gård skiljer sig givetvis förutsättningarna beroende på jordart m.fl. variabler, men det är tydligt att intresset för odlingsmetoder inom “conservation agriculture” och “regenerative agriculture” ökar brett både inom lantbruket och i resten av värdekedjan. Genom nya CAP ökar också incitamenten för exempelvis mellangröda. En stor fördel med det kolkreditprogram som eAgronom erbjuder är möjligheten att anpassa från fält till fält. Kanske vill man som lantbrukare testa metoderna på ett par fält innan man inför det på hela arealen, eller så passar direktsådd bättre på en del av fälten men inte på hela arealen. Deltagande i programmet kan på så vis anpassas över tid.   

Därtill erbjuder kolkreditprogram alltså en ytterligare inkomstmöjlighet för lantbrukare som inför dessa metoder. Konkret handlar det om att över minst en femårsperiod implementera åtgärder som ökar kolinlagringen i jorden och att sälja dessa kolkrediter för att generera extra intäkter som bidrar till att kompensera för de initiala kostnaderna och ansträngningarna för att ställa om fälten till att binda mer kol.  

eAgronom är baserat i Estland och är en av de ledande europeiska aktörerna inom kolkrediter för jordbruk. Bolaget är aktivt i 14 länder och än så länge deltar över 1200 lantbrukare med mer än 600,000 hektar i kolkreditprogrammet. Genom en kombination av jordprover, satellitdata, och gårdsrapportering säkerställs tillförlitliga data som ligger till grund för den modellering som sedan sker av förändringen i kolhalten. Processen verifieras av det världsledande certifieringsinstitutet VERRA som möjliggör skapandet av kolkrediter som sedan kan säljas till köpare via den globalt etablerade mäklaren SouthPole. De som köper kolkrediterna är typiskt sett större företag och organisationer som utöver utsläppsminskningar i egna verksamheten har köp av kolkrediter som en del av sin netto-noll-strategi.  

Gårdskapitals roll i samarbetet som lokal partner på den svenska marknaden är att hjälpa lantbrukare genom hela processen - från den initiala bedömningen av potentialen för kolkrediter på den specifika gården, till implementeringsprocessen då data ska rapporteras in till eAgronoms mjukvara för att kolkrediterna ska kunna verifieras och kunna omsättas till extra intäkter för gården. Programmet bedöms vara särskilt intressant för växtodlingsgårdar som inom kort planerar att börja med mellangrödor, minskad jordbearbetning, eller mer varierad växtföljd med bl.a. fler baljväxter.

Läs mer om erbjudandet här.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK