Riskhantering

Framgångsrikt jordbruk handlar om god riskhantering. Vädret går inte att påverka men riskexponeringen mot torka och blötväder går att minska. Gårdskapital vill med sina finansieringstjänster underlätta för svenska lantbrukare att få tillgång till kapital för att minska utsattheten för riskerna och bli mer motståndskraftigt.

Väderrisker

Behovet för täckdikning, bevattningsanläggningar och anläggning av dammar ökar i takt med att klimatet förändras. Svåra skyfall och långa torkperioder blir allt mer frekventa. Förbättrad dränering bidrar till att jorden behåller fuktigheten bättre och därmed ger stabilare skördar under svåra år. För andra gårdar kan en vattendamm kombinerat med ett bevattningssystem vara en prioriteterad åtgärd. Att hålla marken bevuxen med täckgrödor, öka mullhalten med kompost eller biokol, samt på olika sätt gynna mikrolivet i jorden kan också indirekt bidra till en mer motståndskraftig matjord.

Prisrisker

Priserna på jordbruksråvaror är ofta volatila och styrs beroende på grödan av både lokala och globala faktorer. För många grödor finns tydliga säsongsmönster i form av att priserna tenderar vara lägre runt skördetid då utbudet är stort.

Att själv kunna torka och lagra in på gården och vänta med att sälja tills priserna är mer fördelaktiga, alternativt lagra in för att sälja på termin, kan vara ett sätt att minska prisrisken. Det kan också handla om investeringar som bidrar till att bli mindre exponerad mot höga priser på insatsvaror.

Övriga risker

Varje gård är unik och möter olika risker. Gårdskapital vill möta dessa olika behov och du får gärna höra av dig om du har en god idé för hur just ditt företag bättre kan hantera sina risker.


Ett växande problem för många lantbrukare är viltskador. I vissa fall kan det då löna sig med ett viltstängsel, vilket kan kräva en del kapital men också kan gå relativt snabbt att räkna hem.


Andra gårdar har problem med ogräs eller insektsangrepp och behöver hitta nya lösningar för att hantera dessa vilket kan kräva extern finansiering.

Investera för att minska dina risker

Vi definierar risk som fluktuationer eller osäkerhet i företagets kassaflöden. För företag inom de gröna näringarna handlar det exempelvis om väderrisker och prisrisker. Genom att mer effektivt hantera dessa risker kan avkastningen i förhållande till risken öka från år till år.

Med rätt finansieringsverktyg finns stora möjligheter att göra investeringar som minskar utsattheten för såväl väderrisker som prisrisker, och därigenom öka sin riskjusterade avkastning. Utöver att maximera sin egen avkastning på lantbruksfastigheten och företaget kan det också handla om att vilja investera för nästa generation, så de kan ta över en gård med god jordhälsa som är rustad för svårare klimat och väderrisker.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK