Kundcase: Uppfödning av bockkillingar på naturbete

21 april 2022
Kundberättelse
Enöga mat, som drivs av Anna och Niklas Sundberg, bedriver en småskalig produktion av naturbeteskött, med fokus på naturvård och biologisk mångfald. De arrenderar marker på ett naturreservat i Huddinge samt på landsort i Stockholms skärgård för att föda upp bockkillingar från olika getgårdar.

I Sverige äts det en hel del getost, men inte lika mycket getkött. Det leder till att tusentals bockkillingar tyvärr avlivas varje år, eftersom de inte producerar mjölk. Som tur är finns Enöga gård som tar in bockkillingar från andra gårdar och låter de beta. Runt februari föds killingarna ute på de olika getgårdarna där de får dia i någon månad. Framåt maj tas de till Enöga gård där de släpps ut på bete i reservatet. Efter betessäsongen körs getterna till småskaliga slakterier där de sedan paketeras i köttlådor. För att minimera stressen för djuren körs de dit av Anna och Niklas själva på halmade hästsläp. Tack vare Enögas arbete och engagemang skapas en “win-win-win” där getterna får leva vidare en säsong, naturreservatet hålls i skick, och konsumenter får tillgång till ett miljösmart och gott kött.

För Huddinge kommun som äger naturreservatet där getterna betar är fördelen att markerna hålls öppna samtidigt som getterna gynnar den biologiska mångfalden. Getterna skapar exempelvis goda förutsättningar för utrotningshotade arter såsom cikadan, som i sin tur blir mat för staren och grönfinken. Genom evolutionen har naturen utvecklat en balans mellan betesmarker och betesdjur, en balans som Enöga gård bidrar till att hålla vid liv. Getuppfödning kritiseras ibland, likt nötköttsuppfödning, för det metan som djuren avger. Men det är viktigt att komma ihåg att metanet de avger är biogent och ingår i ett kretslopp som naturen utvecklat över miljontals år. Betande djur levererar viktiga ekosystemtjänster. Exempelvis bidrar betandet till att gräsarterna växer bättre och lagrar in mer kol i jorden när getterna får beta och “naturgödsla” markerna. På de 100ha som Enöga gård förvaltar har de nyfikna getterna gott om marker att upptäcka och buskar att äta från. Enöga mat kör med biogasbil och de enda inköpen av insatsvaror är lite mineralfoder, så produktionen är närmast att betrakta som klimatneutral.

Getuppfödning kritiseras ibland, likt nötköttsuppfödning, för det metan som djuren avger. Men det är viktigt att komma ihåg att metanet de avger är biogent och ingår i ett kretslopp som naturen utvecklat över miljontals år.

Gethagarna har med åren också blivit ett populärt utflyktsmål för skolungdomar och andra grupper som får titta på och hänga med bockkillingarna. Här hålls även uppskattade föreläsningar om hållbara livsmedelskedjor och bevarande av lantraser. Köttet är populärt bland besökarna, och säljs även till andra kunder runt om i Stockholm, exempelvis via Reko-ringar. En ledstjärna för Enöga mat är att ta tillvara på hela djuren. Det som inte säljs i köttlådor tas därför om hand och förädlas till charkprodukter såsom korvar och andra delikatesser. Även hudarna tas om hand och säljs separat.  

Under 2022 expanderar Enöga mat från 200 till 250 getter och investerar dessutom i att kunna lagra in mer av köttet, för att få en jämnare försäljning över året. En satsning som Gårdskapital är glada över att kunna vara med och finansiera. 

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK