Framtidsvisioner för svenskt jordbruk

26 juli 2022
Jordhälsa
Att öka kolinlagringen inom jordbruket kan bidra till nya intäkter för företagen och är centralt för att nå klimatmålen. En ny studie vi vill tipsa om att läsa visar på lovande åtgärder inom lantbruket för att nå dessa mål.

I en ny studie i samarbete med Svensk Kolinlagring har forskare från Lunds Universitet och MiljöMatematik AB undersökt framtidsvisioner för ett svenskt hållbart jordbruk. Resultaten är baserade på workshops med svenska lantbrukare, lantbruksrådgivare samt olika aktörer från livsmedelsindustrin. Medan forskning överlag ibland kan bli väl teoretisk går denna studie på djupet med utgångspunkt i de framtidsvisioner och praktiska erfarenheter som lantbrukare själva har, vilket vi tycker gör studien extra intressant.  

Enligt forskarna bakom studien är det en utmaning att det än så länge saknas riktigt kostnadseffektiva metoder för att mäta kolinlagring med precision. Även om det finns en efterfrågan från företag och samhället att betala för kolinlagring är det som verkligen behövs ett mer holistiskt synsätt där inte bara kolinlagringen utan de viktiga men svårkvantifierade aspekterna runtomkring också värderas, såsom levande ekosystem, biologisk mångfald, biologin i jorden, och inte minst bättre lönsamhet för lantbrukarna. 

Studien resulterade i ett antal visioner om konkreta åtgärder. Ökad odling av perenna grödor, mellangrödor och samodling med buskar, fruktträd och nötträd är ett sådant område. Vidare sågs potential i att integrera djuruppfödning alltmer med växtodlingen, exempelvis genom ökade betessamarbeten mellan gårdar med växtodling och djurhållning.  

Studien framhåller även betydelsen som konsumenter och handelsledet spelar i att främja hållbara dieter och långsiktiga relationer med odlare, för att skapa en stabil efterfrågan på de livsmedel som bidrar till ökad kolinlagring. Samarbeten mellan gårdar och bättre system för direktdistribution från gård till konsument framhölls även som viktigt. Vidare visade studien på ett behov för ökat kunskapsutbyte mellan gårdar och ökad kunskap inom kolinlagringsbefrämjande jordbruksmetoder hos rådgivare. 

Du som vill läsa mer hittar studien här
Författare av studien är: Emma Johansson, Sara Brogaard (Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) och Lova Brodin (MiljöMatematik Malmö AB) 

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK