Ansvarsfullt lantbruk för framtida generationer

15 juli 2021
Aktuellt
Vi är alla beroende av lantbruket för att kunna äta god och hälsosam mat som får oss att må bra. Lantbrukare förvaltar också det naturkapital som ska föda framtida generationer. Hållbara investeringar inom jordbruket kan exempelvis handla om att anpassa matjorden till att bli mer motståndskraftig mot det extremväder som klimatförändringarna medför, eller att ställa om till mer regenerativa metoder såsom minimerad jordbearbetning, täckgrödor, med mera, som kan bidra till ökad kolhalt i jorden.

Det industriella jordbruket har bidragit till att skapa både vinster och problem för samhället. Exempelvis har handelsgödsel möjliggjort högre skördar men samtidigt bidragit till klimatutsläpp, utarmade jordar och övergödning. Svenskt lantbruk ligger redan i framkant på många områden, inte minst när det kommer till att ha en varierad växtföljd och god djurvälfärd med mycket naturbete och låg använding av antibiotika. Men potentialen är också stor att bli ännu bättre.

Förbättrad jordhälsa med ökad kolinlagring i matjorden är ett sådant område med stor potential. Genom att anamma mer regenerativa metoder såsom minimerad jordbearbetning, agroforestry och täckgrödor kan individuella gårdar göra ett viktigt bidrag och långsiktigt bidra till att minska halten av koldioxid i atmosfären, och samtidigt få en bördigare jord.

En mer effektiv användning av handels- och naturgödsel där näringsämnena bättre hålls kvar i marken kan bidra till minskade klimatutsläpp och minskad övergödning, och samtidigt leda till kostnadsbesparingar.

Och genom att bättre integrera djuruppfödningen med växtodlingen kan såväl djurvälfärden såsom biologiska mångfalden förbättras.

Omställning till fossilfria fordonsbränslen samt förnybar el och värme är andra viktiga områden där det behövs fler investeringar, exempelvis för att installera biogasanläggningar och solceller.

Gårdskapitals mål är att bidra med finansiering som underlättar för svenska lantbrukare att bli ännu mer hållbara. Vi vill också bidra till att öka den svenska produktionen. Exempelvis skulle det leda till stora miljövinster om efterfrågan på animalieprodukter i högre grad kunde mötas av svenska gårdar istället för av utländsk produktion, som ofta är betydligt sämre både för djuren och klimatet.

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK