Kriget i Ukraina får stora konsekvenser för svenskt jordbruk

24 februari 2022
Aktuellt
Vad innebär konflikten mellan Ryssland och väst för svenska lantbruksföretag? Gårdskapitals analys är att många lantbruksföretag kommer behöva avsevärt större rörelsekapital och att likviditetsplaneringen blir oerhört viktig i en tid med volatila och stigande priser på insatsvaror.

Att energi och spannmålsmarknader påverkas är ingen nyhet. Men hur ska lantbruksföretag tänka i spåren av en konflikt som är svår att lösa och har förutsättningar att pågå i en eller annan form under många år? Vår analys är att investeringar som minskar beroendet av mineralgödsel och diesel är nödvändiga och att lantbrukare som inte tar höjd för detta tar en betydande risk genom att anta att man snart ska kunna fortsätta “som vanligt”. Historiskt har det industriella jordbruket till stor del möjliggjorts av låga priser på fossila bränslen, att så ska fortsätta framstår inte längre lika troligt. Precis som oljekriserna på 70-talet motiverade länder att utveckla alternativ energi kan dagens “gaskris” motivera lantbruket att utveckla odlingssystem som är mer oberoende och cirkulära.  

Hur påverkas ett lantbruks kassaflöde om vi har en värld med begränsad tillgång till och ännu högre priser på handelsgödsel? Det är den typ av riskanalys som motiveras av senaste dagarnas utveckling. Att se över strategin för verksamheten i stort kan också vara en god idé. Gårdskapitals bedömning är att händelsutvecklingen påverkar förutsättningarna för traditionellt jordbruk i grunden och att det är en god idé att se över hur lantbrukets verksamhet kan diversifieras och göras mindre omvärldskänsligt.  

Låt oss börja med marknaden för naturgas som har en direkt påverkan på handelsgödslet. Rysk gas står för ungefär 40% av utbudet på den europeiska marknaden, vars efterfrågan på naturgas ökar i takt med inte minst Tysklands energiomställning bort från kol och kärnkraft. Ryssland och Belarus är dessutom viktiga länder för kaliumproduktionen. Ryssland kan komma att fortsätta utnyttja sin makt över gasmarknaden som ett verktyg i konflikten. Detta bådar för ytterligare kraftiga prisökningar på handelsgödsel, och en stor osäkerhet kring långsiktigt framtida utbud. Något Gårdskapital tar höjd för och även rekommenderar lantbrukare att räkna med under en lång tid framöver. I sin tur ökar det incitamenten för precisionsodling, implementering av baljväxter, god dränering med flera åtgärder som kan bidra till minskad användning av handelsgödsel på gårdsnivå. Att optimera användningen och hålla kvar näringen på gården blir centralt. Samtidigt fortsätter handelsgödsel vara en för många gårdar oersättlig insatsvara. Trots de redan relativt höga priserna kan det vara läge att passa på att köpa in ett extra förråd, och ta höjd för risken att vi under en tid kan få se kraftigt begränsat utbud på marknaden. Att ha en reservplan med en mindre kvävehungrig växtföljd, och se över möjligheterna att köpa in substitut kan också vara en idé, för att ta höjd för risken att utbudet på mineralgödselmarknaden helt enkelt inte kan möta efterfrågan.   

Precis som oljekriserna på 70-talet motiverade länder att utveckla alternativ energi kan dagens “gaskris” motivera lantbruket att utveckla odlingssystem som är mer oberoende och cirkulära.  

Även dieselpriserna stiger sannolikt ytterligare, och en fortsatt volatil oljemarknad framstår som mycket sannolikt givet inte minst Rysslands stora inflytande I OPEC+. Möjligtvis kan vidare skattelättnader buffra för en del prisökningar men höga dieselpriser får vi räkna med oavsett. Det kan därför vara läge att överväga prissäkring av diesel med terminer. Tiden är minst sagt mogen att på gårdsnivå se över hur olika åtgärder kan minska maskintimmarna. Exempelvis dränering, direktsådd och minskad jordbearbetning blir i den miljön allt mer relevant.

Som bekant är såväl Ryssland som Ukraina stora producenter av spannmål. Detta i kombination med ett allmänt ökat pristryck samt risk för störningar i logistikkedjor bådar för en volatil utveckling på spannmålsbörserna. Kapacitet att torka och lagra spannmål för att kunna sälja vid attraktiva priser kan ligga rätt i tiden. Generellt lär vi se stigande priser på livsmedel och lantbruksföretagen har en viss möjlighet att ta vara på den möjligheten. Visserligen är många producenter snarare pristagare än prissättare på marknaden. De lantbruksföretagare som antingen har kapacitet att lagra in och vänta på rätt pris, eller har möjlighet att sälja direkt till konsument, kan dock dra fördel av utvecklingen.  

Avslutningsvis rekommenderar Gårdskapital att stresstesta kassaflödesprognoserna för att se hur väl företaget kan hantera olika scenarier. Inte minst att stresstesta olika scenarier för likviditeten.  

Denna typ av risk- och känslighetsanalys är något våra kreditanalytiker gärna hjälper dig med. Så du kan ta höjd för den nya riskbilden utan att det ska ta för mycket tid från förberedelserna för vårbruket. Samt få en bättre bild över vilka investeringar som med fördel kan prioriteras. 

Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB är registrerad som AIF-förvaltare hos Finansinspektionen.
Lånesyfte
Villkor
Om oss
Copyright - Gårdskapital Lantbruksfinansiering AB 2024

Gårdskapital använder kakor (“cookies”) på webbplatsen för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Genom att trycka OK samtycker till Gårdskapitals användning av kakor i enlighet med denna ”Cookie Policy”.

OK